Detská fyzioterapia

DETSKÁ FYZIOTERAPIA

Detská fyzioterapia je veľmi nápomocná pri budovaní správneho fyzického vývoja dieťaťa. Pohybové vzorce sa v posledných rokoch dramaticky menia. Deti majú málo pohybu a veľa času trávia v statických či neprirodzených polohách. Telo si už v útlom veku osvojuje nesprávne návyky, ktoré si zafixuje a prenáša do dospelosti. Vedie to k nesprávnemu držaniu tela (chybná postúra) a vo vyššom veku k ďalším problémom ako sú bolesti kĺbov, bolesti chrbtice či hlavy a iné. Pravidelná pohybová aktivita zlepšuje kvalitu života a učí nie len deti, ale aj rodičov, správnym pohybovým návykom. Pozitívny vzťah k fyzickej aktivite vybudovaný u detí dokáže ovplyvniť ich budúci zdravotný stav, pričom je veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí.

Komu sa venujeme?

V emclinic sa venujeme fyzioterapii bábätiek, deťom v predškolskom a školskom veku aj adolescentom a to s dôrazom na individuálny prístup ku každému z nich.
Komplexne riešime neurologické ochorenia (DMO, parézy, CTP), chybné držanie tela, skoliózy, preťaženie kĺbov, chrbtice, detskú diastáza, poúrazové stavy, zmenený spôsob chôdze- špičkovanie, plochonožie a iné deformity chodidla.
Konzultovať zdravotný stav Vášho dieťaťa môžete aj bez odporúčania lekára.

Ako prebieha vyšetrenie ?

Vyšetrenie aj priebeh samotnej terapie detí má svoje špecifiká. Celý proces prebieha hravou formou pod dohľadom skúsenej detskej fyzioterapeutky, ktorá na základe vyšetrenia a individuálnych potrieb dieťaťa odporučí vhodný postup na odstránenie súčasných problémov.
Vyšetrenie trvá 30 – 50 minút v závislosti od veku dieťaťa.

Bábätká 0-1 rok života

Návšteva detského fyzioterapeuta sa odporúča už v prvom polroku života dieťaťa, kedy vieme cielene podchytiť odchýlky od motorického vývoja a podporiť správny psychomotorický vývoj. Pri výskyte akéhokoľvek varovného signálu (problém s otáčaním hlavičky, odmietanie polohy na brušku, neuchopovanie hračky) a príznaku zaostávania vo vývine dieťaťa už v prvých mesiacov života je dôležité čo najskôr navštíviť odborníka.

V rámci terapie riešime:

– predčasne narodené deti alebo deti s nízkou pôrodnou váhou
– rôzne tonusové poruchy – hypotonus (znížené svalové napätie, ktoré môže signalizovať neurologický, genetický alebo metabolický problém) a hypertonus (nadmerné svalové napätie)
– bábätká s problematickým otáčaním hlavičky a uklonenou hlavičkou
– záklon trupu
– torticollis
– centrálne koordinačné poruchy (CKP)
– asymetrie tela
– diastázu brušných svalov
– umbilikálnu herniu
– deti s popôrodnou traumou
– zležanie hlavičky, hlavne po 7.týždni
– bábätká, ktoré sa samé neotáčajú, nesedia, nelozia a nechodia vzhľadom na ich vek

Hlavné prínosy masáže

Baby masáž prináša množstvo výhod. Dotyk je skvelým nástrojom komunikácie a pomáha rovnako dieťatku aj rodičom. Prostredníctvom masáže prehlbujeme vzájomný citový vzťah a dieťatku odovzdávame lásku.
Dieťatku baby masáž prináša nielen potešenie, radosť a pokojný spánok, ale tiež uvoľnenie napätia a stresu. Odbúraním stresových hormónov normalizuje svalový tonus a zlepšuje spánok.

Masáž rozvíja motoriku, zlepšuje trávenie, podporuje krvný obeh. Rovnako zvyšuje obranyschopnosť imunitného systému. Matke  pomáha uvoľniť popôrodný stres a znížiť prípadnú popôrodnú depresiu.

Novorodenecká a Baby masáž

Veľmi jemné a citlivé masírovanie celého detského tela pomocou oleja prispôsobené veku dieťatka (0-6 týždňov- novorodenecká masáž, 6 týždňov – 8mesiacov- baby masáž).

Účinky masáže pre dieťa

  • odstraňuje popôrodnú traumu
  • napomáha pri naberaní váhy
  • zlepšuje interakciu dieťatka s okolím
  • priaznivo ovplyvňuje krvný obeh a tým činnosť orgánov
  • znižuje stres

Účinky masáže pre matku

  • prehlbuje citovú väzbu
  • zlepšuje laktáciu
  • znižuje popôrodnú depresiu
  • urýchľuje regeneráciu po pôrode vplyvom prospešných hormónov

Fyzioterapia detí v predškolskom veku a školskom veku

Počas terapie pracujeme na vytvorení správnych pohybových návykov s cieľom predísť náhradným modelom pohybu, čo by v neskoršom veku mohlo viesť k poruchám pohybového aparátu ako skolióza, dysbalančný syndróm a iné. Každá odchýlka podchytená včas je cennou prevenciou ťažkostí.
Cvičenia pre deti sú vedené formou hry, s využitím mnohých pomôcok tak, aby dieťa malo pestrý program a cítilo sa dobre.
Vyšetrenie zahŕňa komplexné vyšetrenie a diagnostiku pomocou moderného prístrojového vybavenia a návrh terapie zacielený na problém a zostavenie domáceho terapeutického programu s dôkladnou inštruktážou.

V rámci terapie riešime:

– ploché nohy (priečna a pozdĺžna klenba)
– deti, u ktorých sa pohyb rozvíja problematicky – problémy s koordináciou, rovnováhou, behom a chôdzou, časté pády
– skolióza
– kompenzačný a preventívny program pri asymetrickej športovej záťaži
– chybné držanie tela a rôzne posturálne asymetrie
– bolestivé stavy, hypotonus a hypertonus
– hypermobilita
– valgózne a varózne postavenie dolných končatín (nohy do X a do O)
– rôzne poúrazové a pooperačné stavy

Podoskopické vyšetrenie chodidiel u detí

Najčastejšou diagnózou spojenou s detským pohybovým aparátom je plochá noha.
V emclinic vedieme vyšetrenie individuálne a komplexne, od dôsledného podoskopického scanu klenby nohy až po funkčné vyšetrenie pohybového aparátu dieťaťa. Následne si ukážeme zostavu cvikov vhodnú pre domáce cvičenie, odporučíme potrebné pomôcky pre jeho realizáciu a konzultujeme aj výber správnej obuvi.

naše prednosti:

Tím odborníkov

skúsený a vzdelaný tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami

Zmysel pre detail

Precíznosť a zmysel pre detail

Moderné priestory

Moderné a príjemné prostredie kliniky

Parkovanie

K dispozícii je Vám 24 parkovacích miest

Technológie

Moderné technológie a postupy liečby