Výživové poradenstvo

VÝŽIVA A NUTRIČNÉ PORADENSTVO A InBody770

K ďalším doménam EmClinic patrí nutričné poradenstvo a poradenstvo v oblasti manažmentu stravovania. Náš odborne vyškolený personál posudzuje stravovacie návyky a životný štýl klientov. Sme pripravení poskytnúť Vám podporu vedúcu k pozitívnej zmene Vášho stavu. Samozrejmosťou je pre nás rešpektovanie zásad zdravej výživy. Navrhneme pre Vás vhodný výživový program s prihliadnutím k Vášmu zdravotnému a fyzickému stavu.

Ako funguje zariadenie InBody 770

Prístroj InBody 770 používa metódu osembodových dotykových elektród a výsledky analyzuje prostredníctvom technológie DSM-BIA. Znamená to, že rozbor sa vytvára na viacerých frekvenciách, čo zaručuje maximálnu presnosť merania. Nemeriame telo ako celok, hodnotíme ho po jednotlivých častiach (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha). To prináša dokonalý prehľad o kompozícii a špecifikách Vášho organizmu.
Meranie prístrojom InBody 770 trvá pár minút, je neinvazívne a poskytuje výsledky o Vašom tele na veľmi vysokej úrovni.

Pre koho je zariadenie InBody 770 určené

Analýza prístrojom InBody je vhodná pre všetky vekové kategórie a je neoceniteľnou pomôckou pri určovaní efektivity a redukčného programu či zmeny stravovania a zvýšení pohybovej činnosti. Výsledky diagnostiky ukazujú také údaje, ktoré sú potrebné na nové nastavenie stravovacieho či tréningového plánu. Analýza je veľkým pomocníkom pre výkonnostných a vrcholových športovcov. Vďaka tomuto zariadeniu je možné odhaliť svoje skryté rezervy alebo odhaliť spôsob, ako zmeniť telesné zloženie či už chudnutím, alebo priberaním svalovej hmoty.

Čo meria InBody 770:

 • množstvo telesného tuku
 • viscelárny (útrobný) tuk
 • hmotnosť kostrového svalstva
 • celkový objem vody v organizme
 • proteíny a minerálne látky
 • celková telesná hmotnosť
 • BMI index – index telesnej hmotnosti
 • WHR index – pomer obvodu pásu a bokov z hľadiska zdravotného rizika
 • ABSI index – (A Body Shape Index) index telesného tvaru
 • BMR – bazálny metabolizmus – kľuková energia, ktorá je potrebná na všetky funkcie organizmu
 • rozloženie tukov a svalov v jednotlivých častiach tela
 • vyváženosť jednotlivých častí tela

Informácie k vyšetreniu:

 • Diagnostiku nemôže podstúpiť osoba s kardiostimulátorom alebo iným elektronickým zariadením v tele.
 • Diagnostiku nemôžu podstúpiť tehotné ženy.
 • Minimálne dve hodiny pred vyšetrením nejedzte a nepite.
 • Pred meraním použite toaletu.
 • Deň pred analýzou sa vyhnite náročnejším športovým aktivitám.
 • Pred meraním zostaňte v pokoji stáť asi päť minút.
 • Meranie prebieha naboso.
 • Odložte všetky kovové ozdoby a šperky.
 • Test sa nemôže robiť počas menštruácie.
 • Opakované merania je odporúčané plánovať v tom istom čase a za tých istých podmienok.