O mne

Mgr. Miro Laluha

Odborný garant, hlavný fyzioterapeut, spoluzakladateľ kliniky.
Špecializácia: vertebrogénne ochorenia chrbtice

Miro je členom slovenskej komory fyzioterapeutov a držiteľom najvyššej licencie na výkon samostatnej praxe a na výkon odborného zástupcu v odbore fyzioterapia. Momentálne účastník rigorózneho konania v odbore fyzioterapia. Komplexné vzdelanie v odbore a dvanásťročná prax ho sformovali ako špičkového odborníka, ktorý kladie dôraz na celistvosť terapie. Špecializuje  sa na všeobecnú fyzioterapiu a rehabilitáciu.

Jeho hlavným zameraním sú ochorenia chrbtice, hernie diskov, patológie medzistavcových platničiek s rôznymi prejavmi. Ďalej sú to skoliózy, reumatologické ochorenia chrbtice, bolesti krčnej chrbtice vyžarujúce do hlavy, bolesti horných končatín, bolesti krížovej chrbtice vyžarujúce do dolných končatín, blokády SI kĺbov. Pacientom poskytuje predoperačnú i pooperačnú starostlivosť, pretože cielená rehabilitácia je dôležitou a efektívnou podporou neurochirurgických zákrokov chrbtice.

Dôraz kladie aj na psychosomatiku pacienta, ktorá je častokrát kľúčová pre dlhodobé zlepšenie stavu.  Individuálny prístup a  dôraz na individuálne nastavenie pohybového režimu pacienta sú súčasťou jeho práce.

Bakalárske vzdelanie:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie, odbor: fyzioterapia

Názov bakalárskej práce: Komplexná rehabilitačná liečba a fyzioterapia u vertebrogénnych ochorení

Magisterské vzdelanie:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, FOaZOŠ,

odbor: fyzioterapia

Názov diplomovej práce: Komplexná rehabilitačná liečba pri herniách medzistavcových platničiek

Postgraduálne vzdelanie:

Špecializačné štúdium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebenej rehabilitácie, odbor: fyzioterapia v telovýchove a športe

Názov špecializačnej práce: Možnosti vhodnej pohybovej aktivity pri pacientoch s herniou medzistavcovej platničky.