O mne

Mgr. Marta Franková

Fyzioterapeutka
Špecializácia: detská fyzioterapia, ženská fyzioterapia

Marta je absolventka magisterského štúdia v odbore fyzioterapia, aktuálne účastníčka dvojročného certifikovaného vzdelávania Reflexná terapia podľa Vojtu.

Profilovať sa začala už počas štúdia. Skúsenosti postupne získala v detských rehabilitačných zariadeniach a na pracoviskách zameriavajúcich sa na diagnostiku a terapiu neurologických ochorení detských pacientov.

Ku každému detskému klientovi pristupuje s rešpektom a s ohľadom na jeho individualitu. Dôveru rodičov si nesmierne váži a na detských pacientoch jej obzvlášť záleží.

Jej zámerom je rodičom i deťom  hravou formou ukázať dôležitosť pohybu. Snaží sa vybudovať zdravé pohybové návyky a vzbudiť prirodzenú radosť z pohybu.

V rámci diagnostiky sa venuje aj najmenším deťom, u ktorých rieši problematiku odchýlok od motorického vývoja a terapiou podporuje správny psychomotorický vývoj.

 

V rámci odbornej praxe má skúsenosti s diagnózami:

 • diagnóza pes planus či hyperpronačný syndróm
 • detská mozgová obrna (komplexná fyzioterapia prostredníctvom metodiky Therasuit)
 • Monoparézy, diparézy, kvadruparézy
 • Centrálna tonusová porucha
 • Cievna mozgová príhoda
 • Chybné držanie tela- dysbalančný syndróm
 • Skolióza
 • Detská diastáza
 • Zmenený spôsob chôdze- špičkovanie, plochonožie a iné deformity chodidla

Ako matka rozšírila svoje zameranie aj na  problematiku popôrodnej diastázy a panvového dna systémom Postnatal.  V oblasti ženskej fyzioterapie pracuje s diagnózami:

 • popôrodná diastáza
 • dysfunkcia svalov panvového dna
 • ošetrenie jazvy po sekcii