O mne

Mgr. Lucia Flimmelová

trénerka,
fyzioterapeut junior

Lucia je absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v odbore šport pre zdravie. Ona sama sa športu venuje od útleho detstva a je každodennou súčasťou jej života.  Štúdium prinieslo možnosť praxe s rôznymi vekovými skupinami ľudí, vďaka čomu jej nie je cudzou práca s deťmi či seniormi. Skúsenosti má i s ľuďmi so zdravotnými znevýhodneniami a postihnutiami.

Je držiteľkou trénerskej licencie Trénerka športu 5. kvalifikačného stupňa. Pracovala ako osobná trénerka vo fitness centre, trénerka skupinových cvičení a taktiež ako inštruktorka plávania detí. V tréningovej praxi sa zameriava na zlepšenie celkového zdravotného stavu klienta pomocou osvojenia si správnych pohybových vzorov a zlepšenia mobility v kĺbov. Pomôcť vie s redukciou telesnej hmotnosti, nárastom svalovej hmoty,  zvýšením telesnej kondície.

Trénerské vzdelanie vhodne doplnila štúdiom fyzioterapie a aktuálne je študentkou bakalárskeho štúdia na Fakulte zdravotníckych vied UCM v Trnave.

Vzdelanie považuje za spôsob ako neustále rásť a nestagnovať, a preto sa snaží svoje vedomosti neustále rozširovať. Je absolventkou viacerých kurzov:

  • SM systém A+B základné cviky
  • SM systém C+D manuálne techniky
  • DNS podľa Kolářa I
  • DNS podľa Kolářa II
  • Lymfodrenážna masáž
  • Maderoterapia
  • Výživový poradca
  • Základné výživové postupy vo fitness

Okrem trénerstva poskytuje špeciálne regeneračné a estetické masáže: manuálnu, lymfodrenáž a maderoterapiu.