O mne

MUDr. Adriána Michalisková

lekárka FBLR

Absolventka  LF UK Bratislava s atestáciou v odbore FBLR  (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), ktorú získala na SZU Bratislava. Má dvanásťročnú prax na Spinálnej rehabilitačnej jednotke v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. V súčasnosti pracuje na rehabilitačnej ambulancii v Banskej Bystrici. Absolventka viacerých kurzov manuálnej terapie (manipulácia a mobilizácia), SM systém, DNS, kurz laseroterapie, karboxyterapie a iné.

V ambulancii poskytuje: lekárske vyšetrenie pozostávajúce z vyšetrenia pohybového aparátu, manuálnej liečby- mobilizačných a manipulačných techník. V prípade, že má pacient blokádu, zhodnotí jeho stav a naordinuje procedúry s prihliadnutím na osobnú anamnézu  a na medikáciu pacienta.

Súčasťou vyšetrenia vertebrogénneho pacienta je inštruktáž „Škola chrbta“, kde pacienta poučí o ergonómii pri práci, upozorní na nesprávne polohy pri bežných denných činnostiach, odporučí vhodné pohybové aktivity a športy.

Jeho hlavným zameraním sú ochorenia chrbtice, hernie diskov, patológie medzistavcových platničiek s rôznymi prejavmi. Ďalej sú to skoliózy, reumatologické ochorenia chrbtice, bolesti krčnej chrbtice vyžarujúce do hlavy, bolesti horných končatín, bolesti krížovej chrbtice vyžarujúce do dolných končatín, blokády SI kĺbov. Pacientom poskytuje predoperačnú i pooperačnú starostlivosť, pretože cielená rehabilitácia je dôležitou a efektívnou podporou neurochirurgických zákrokov chrbtice.

Dôraz kladie aj na psychosomatiku pacienta, ktorá je častokrát kľúčová pre dlhodobé zlepšenie stavu.  Individuálny prístup a  dôraz na individuálne nastavenie pohybového režimu pacienta sú súčasťou jeho práce.

Absolventka  LF UK Bratislava s atestáciou v odbore FBLR  (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), ktorú získala na SZU Bratislava. Má dvanásťročnú prax na Spinučí o ergonómii pri práci, upozorní na nesprávne polohy pri bežných denných činnostiach, odporučí vhodné pohybové aktivity a športy.

Jeho hlavným zameraním sú ochorenia chrbtice, hernie diskov, patológie medzistavcových platničiek s rôznymi prejavmi. Ďalej sú to skoliózy, reumatologické ochorenia chrbtice, bolesti krčnej chrbtice vyžarujúce do hlavy, bolesti horných končatín, bolesti krížovej chrbtice vyžarujúce do dolných končatín, blokády SI kĺbov. Pacientom poskytuje predoperačnú i pooperačnú starostlivosť, pretože cielená rehabilitácia je dôležitou a efektívnou podporou neurochirurgických zákrokov chrbtice.

Dôraz kladie aj na psychosomatiku pacienta, ktorá je častokrát kľúčová pre dlhodobé zlepšenie stavu.  Individuálny prístup a  dôraz na individuálne nastavenie pohybového režimu pacienta sú súčasťou jeho práce.

Bakalárske vzdelanie:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie, odbor: fyzioterapia

Názov bakalárskej práce: Komplexná rehabilitačná liečba a fyzioterapia u vertebrogénnych ochorení

Magisterské vzdelanie:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, FOaZOŠ,

odbor: fyzioterapia

Názov diplomovej práce: Komplexná rehabilitačná liečba pri herniách medzistavcových platničiek

Postgraduálne vzdelanie:

Špecializačné štúdium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebenej rehabilitácie, odbor: fyzioterapia v telovýchove a športe

Názov špecializačnej práce: Možnosti vhodnej pohybovej aktivity pri pacientoch s herniou medzistavcovej platničky.