O mne

MUDr. Adriána Michalisková

Lekárka FBLR

Absolventka LF UK Bratislava s atestáciou v odbore FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), ktorú získala na SZU Bratislava. Má dvanásťročnú prax na Spinálnej rehabilitačnej jednotke v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. V súčasnosti pracuje na rehabilitačnej ambulancii v Banskej Bystrici. Absolventka viacerých kurzov manuálnej terapie (manipulácia a mobilizácia), SM systém, DNS, kurz laseroterapie, karboxyterapie a iné.

V ambulancii poskytuje: lekárske vyšetrenie pozostávajúce z vyšetrenia pohybového aparátu, manuálnej liečby- mobilizačných a manipulačných techník. V prípade, že má pacient blokádu, zhodnotí jeho stav a naordinuje procedúry s prihliadnutím na osobnú anamnézu a na medikáciu pacienta.

Súčasťou vyšetrenia vertebrogénneho pacienta je inštruktáž „Škola chrbta“, kde pacienta poučí o ergonómii pri práci, upozorní na nesprávne polohy pri bežných denných činnostiach, odporučí vhodné pohybové aktivity a športy.