O mne

Samuel Bálint

hlavný tréner, nutričný špecialista

Samuel sa už viac ako šestnásť rokov venuje silovému tréningu, pričom ostatných desať aj ako tréner.

V minulosti pracoval v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) ako zamestnanec štátnej polície na pozícii inštruktor fyzického tréningu. Klientom vykonávajúcim rozmanité druhy policajnej práce pomáhal zvýšiť výkonnosť a odolnosť, aktívne pomáhal zlepšovať ich celkové zdravie a kvalitu života. Jeho úlohy zahŕňali prácu s jednotlivcami i malými skupinami.

Významnou udalosťou jeho osobného rozvoja je tréningový tábor v Moskve so špecializáciou na zlúčenie vzpierania, silového trojboja, strongman disciplín a kettlebellu do celku, ktorý je nazývaný crosslifting. Absolvoval tiež certifikácie v programovaní silového tréningu v organizácii IFBB.

Je absolventom NASM (National Academy of Sport Medicine) a držiteľom oprávnenia certifikovaný nutričným špecialista. Za poslanie považuje využiť svoje vedomosti a navigovať klienta nielen k zlepšeniu fyzického výkonu, ale najmä k zdraviu a dlhovekosti. Jeho osobnou filozofiou je klienta inšpirovať, viesť a byť mu maximálne nápomocný pri osvojení si princípov efektívneho silového tréningu, pohybu a stravovania.